OBEDY A VÝLETY PRE SENIOROV

Ste dôchodca? Nepracujete už? Máte trvalý pobyt v Ružinove? Mestská časť vám môže poskytnúť príspevok na obedy, ale aj na zájazdy, ktoré organizuje.

Obedy pre dôchodcov

Obedy pre ružinovských dôchodcov poskytujú určené zariadenia verejného stravovania. Mestská časť na základe žiadosti a požadovaných dokladov poskytne príspevok, ktorého výška sa odvíja od výšky dôchodku.

Výlety organizované mestskou časťou

Ružinov organizuje pre dôchodcov pravidelné výlety. Spolu s prihláškou na zájazd záujemca predloží požadované doklady o  výške dôchodku a na základe toho zaplatí účastnícky poplatok.

Najbližšie výlety sú 28. 10. do Buchlovíc (prihlasovanie do 18. 10.) a 25. 11. na termálne kúpalisko Buk v Maďarsku (prihlasovanie do 13. 11.).

V prípade otázok, prosím, kontaktujte referát sociálnych služieb: Mgr. Darina Molnárová, tel.: 02/ 48 284 267 e-mail: darina.molnarova@ruzinov.sk

 

 

Vydanie: