Obstarávajú zmenu územného plánu na Trnávke

Schválený územný plán zóny Trnávka- stred čakajú zmeny. Dôvodom je pridanie funkcií do územia, v ktorom sa nachádza Spoločenský dom na Bulharskej ulici. Nepôjde ale o ich rozširovanie smerom k výstavbe.

Vo februári minulého roka ružinovskí poslanci schválili jasné pravidlá výstavby v centrálnej časti Trnávky. Cieľom bolo zachovanie kvality bývania a ochrany zelene. Schválený územný plán zóny Trnávka- stred ale čaká rozšírenie funkcií. Po dlhšej diskusii ružinovskí poslanci schválili jeho zmeny a doplnky. Dôvodom je najmä Spoločenský dom na Bulharskej ulici a jeho okolie. „Časom vyplynula potreba rozšíriť funkcie tohto územia. Nerozširujeme ich ale smerom k výstavbe či funkciám, ktoré by narúšali charakter tejto časti Trnávky. Ide o rozšírenie smerom ku kultúrnospoločenskej a školskej vybavenosti,“ objasnil dôvody zmien a doplnkov ÚPN-Z Trnávka- stred starosta Ružinova Dušan Pekár. Na základe návrhu predsedu komisie sociálnych služieb miestneho zastupiteľstva Petra Hrapka sa zmeny a doplnky ešte rozšírili o sociálnu a zdravotnícku oblasť. „Obyvatelia sa ešte k týmto návrhom budú môcť vyjadriť. V Ružinove je zvykom pri každých závažných krokoch v územnom plánovaní organizovať aj verejné stretnutia, kde ľudia vyjadria svoj názor a pripomienky k návrhom,“ uzavrel Dušan Pekár. Schválené obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu Trnávka- stred sa týka len lokality okolo Spoločenského domu na Bulharskej ulici.

(mš)

Vydanie: