Očami Ružinovčanov: Ešte raz o sprejeroch na ihrisku na Astrovej

Nedá mi nevyjadriť sa k ihrisku na Astrovej ulici, o ktorom ste písali aj v poslednom ružinovskom Echu.

Včera som si prišla po dcéru do škôlky na Šalviovej ulici. Moja dcéra má  zničenú celú bundu od sprejerských výtvorov "umelcov", ktorí intenzívne pracujú na tomto detskom ihrisku. Okrem toho, že tam je neskutočný smrad z farieb, zanechávajú títo tzv. umelci aj odpad.

Nie je naozaj normálne, aby bolo toto povolené na detskom ihrisku, ktoré je aj tak v dosť zúfalom stave, na to, že má byť hlavne pre deti.

Som veľmi pobúrená a dúfam, že nás bude viac, ktorým tento problém začne vadiť a kompetentní ho budú musieť riešiť. Podotýkam, že nie som jediná, ktorej dieťa má znehodnotenú budnu a topánky.

Elena Opálková

Vydanie: