Odyseus čistí ulice Bratislavy spolu s užívateľmi drog

Pohodené injekčné striekačky ostávajú problémom nikoho. Občianske združenie Odyseus dlhodobo a systematicky injekčné striekačky zbiera.

„V septembri naše združenie zorganizovalo niekoľko dobrovoľníckych zberov pohodených injekčných striekačiek. Pomáhali im pri tom aj samotní ľudia, ktorí drogy užívajú. Spoločnými silami vyzbierali zo zeme viac ako 150 použitých injekčných striekačiek v Ružinove a vo Vrakuni,“ povedala Miroslava Žilinská, koordinátorka projektu z OZ Odyseus. Pracovníci Odysea vymieňajú injekčné striekačky ľuďom užívajúcim drogy už od roku 1998. Vďaka tomu sa ročne bezpečne zlikviduje viac ako 100 000 použitých injekčných striekačiek. „Pohodenú striekačku môže bezpečne zlikvidovať každý z nás,“ vysvetľuje Miroslava Žilinská, koordinátorka projektu. „Treba však dodržať niekoľko zásad. Striekačku nikdy nechytáme holou rukou, môžeme použiť gumenú rukavicu alebo vreckovku. Chytíme ju za piest, nie v blízkosti hrotu a hodíme do umelohmotnej fľaše alebo plechovky. Fľašu zavrieme, plechovku zašliapneme a takto ´schovanú´ striekačku môžeme zahodiť do komunálneho odpadu.“ V prípade poranenia injekčnou striekačkou je dôležité ranu nevysávať ústami, nechať ju krvácať, navštíviť lekára a injekčnú striekačku ideálne priniesť so sebou. Hrozí tu totiž riziko prenosu infekcií ako HIV (0,3 %), hepatitída typu B (30 %) alebo hepatitída typu C (2 %). Preto treba byť pri likvidácii striekačky opatrný. Upratovanie ulíc v Bratislave sa realizuje v rámci projektov Bezpečnosť a prevencia na prvom mieste a Spolu to dokážeme, ktoré finančne podporila mestská časť Ružinov z grantového programu a Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

(red)

Foto: OZ Odyseus

Vydanie: