Okresný úrad zamietol odvolanie obyvateľov Jégého aleje vo veci Residence Tower

Okresný úrad Bratislava zamietol odvolanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Jégého aleji voči rozhodnutiu, ktorým ružinovský stavebný úradu predĺžil lehotu na dokončenie objektu Residence tower do konca septembra 2017.

Okresný úrad ako orgán nadriadený stavebnému úradu skonštatoval, že nie je dôvod na zmenu alebo zrušenie predĺženia lehoty na dokončenie stavby. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava je preskúmateľné už len súdom.

Obyvatelia Jégého aleje nechcú, aby vedľa nich stál polyfunkčný objekt Residence Tower s 32 podlažiami. Ten má stavebné povolenie od roku 2006. Pôvodne mala mať stavba 18 podlaží, v roku 2007 získala cez zmenu stavy pred dokončením stavebné povolenie na 32 podlaží s 252 bytmi, obchodnými priestormi, hotelom a garážou s piatimi podzemnými podlažiami. V roku 2007 Jégého alej ešte nestála, jej prvé domy dokončil developer Finep v roku 2009, Jégého alej 3 je obývaná od minulého roka a aktuálne dokončujú Jégého alej 4.

(mp)

 

Vydanie: