P O Z V Á N K A na výlet

ZO JDS Zimná, Bratislava II organizuje pre seniorov výlet do Kvačianskej doliny, ktorý sa bude konať dňa 20. septembra 2017. Podrobné informácie sú na nástenke v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. 1.