Pamätná plaketa Ácsa Jánosa putovala do Ružinova

Už tradične pri príležitosti Dňa mesta Tapolca odovzdáva starosta Zoltán Dobó aj rôzne ocenenia významným osobám za ich zásluhy.

Pri tohtoročnom odovzdávaní cien mal aj Ružinov svojho predstaviteľa - starostu Dušana Pekára, ktorý získal Pamätnú plaketu Ácsa Jánosa, a to za rozvoj a podporu vzájomných vzťahov medzi oboma samosprávami. Tapolca je partnerským mestom Ružinov od z 2. mája 2005. Táto spolupráca sa pretavila do vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania, ale i osvety. Dôkazom toho sú pravidelné vystúpenia rozličných umelcov z mesta Tapolca v Ružinove a to nie len na Ružinovských hodových slávnostiach, ale aj počas roka. Zároveň obe samosprávy najnovšie spolupracovali v oblasti protidrogovej prevencie, odborníci z oboch krajín si na aprílovej konferencii v Maďarsku vymieňali svoje skúsenosti v tejto problematike.

(mš, foto: mesto Tapolca)

Vydanie: