PÁTRANIE PO STRATENÝCH KNIHÁCH ZAČÍNA

Marec, mesiac knihy, pripomína ľuďom dôležitosť kníh a čítania nielen u detí, ale aj u dospelých. V rámci tohto mesiaca sa každoročne vyhlasuje Týždeň slovenských knižníc, ktorý bude tento rok v dňoch 5. - 13. marca 2018. Knižnica Ružinov sa opäť zapája do tohto projektu. O tom, čo je pre vás pripravené, vás budeme informovať na našej webovej stránke www.kniznica-ruzinov.sk a na facebooku - Ruzinovskakniznica. Jednou z aktivít, do ktorých sa zapájame spolu s verejnými knižnicami Bratislavského samosprávneho kraja, je pilotný projekt Stratené knihy. V rámci neho sa čitatelia nielen pobavia, ale získajú aj odmenu. Realizovať sa bude v Ústrednej knižnici na Miletičovej 47 a zúčastniť sa na ňom môžu aj ľudia, ktorí nie sú členmi našej knižnice.

SOS! Stratila som sa!

V priestoroch knižnice a jej okolí budú rozmiestnené knihy označené špeciálnou nálepkou SOS! Stratila som sa! Komu sa knihu podarí nájsť a priniesť do knižnice v dňoch 5. - 13. marca, bude knižnicou na mieste odmenený. Pravidlá na zapojenie sa do akcie Stratené knihy si budete môcť prečítať aj na webovej stránke a jej priebeh sledovať na našich sociálnych sieťach.

Tím Knižnice Ružinov

Vydanie: