Pavol Jusko: Stretnutia s občanmi a vybavovanie ich podnetov je úlohou poslanca

Dr. Pavol Jusko (51) je ružinovským miestnym poslancom za Ostredky. Vyštudoval európske právo a medzinárodné vzťahy na UMB v Banskej Bystrici, pracoval na ministerstve zahraničných vecí, na úrade vlády, v občianskom združení Výbor pre medzinárodné vzťahy. Aktuálne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Pri miestnom zastupiteľstve je členom Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a Grantovej komisie. Pred rokom v komunálnych voľbách kandidoval ako nezávisly kandidát s podporou OĽaNO.

Ružinovským poslancom ste prvé volebné obdobie. Aká bola vaša motivácia uchádzať sa o hlasy Ružinovčanov a podieľať sa na tvorbe komunálnej politiky v Ružinove?

Boli to dva dôvody - podieľať sa na pozitívnych zmenách pri rozvoji Ružinova a presadzovanie a obhajoba názorov voličov. Mám skúsenosti s presadzovaním a obhajobou záujmov občanov z občianského združenia, aj preto sa teším na stretnutia s občanmi.

Prekvapilo vás, ako funguje samospráva?

Je pravdou, že nemám predchádzajúce skúsenosti v oblasti samosprávy, ale málo čo ma v tejto oblasti prekvapilo. Na druhej strane nehospodárnosť a rozhadzovanie peňazí bez ich kontroly v ružinovskej samospráve - to je pre mňa šokujúcim zistením. To chcem zmeniť.

Ktoré problémy Ostredkov a Ružinova vnímate ako najvypuklejšie?

Akoby sme zostali v minulosti v spôsobe myslenia a hospodárenia s naším ružinovským majetkom. Dotovať máme školstvo, kultúru, šport a služby pre seniorov. Dnes dotujeme akciovú spoločnosť Ružinovský podnik verejno –prospešných služieb, ktorý len na trhovisku Miletičová vykazuje finančný zisk za tento rok 1 milión eur. Z tohto zisku nedostaneme nič do nášho ružinovského rozpočtu! Takisto Ružinovský športový športový klub a dotácia do Zimného štadióna Vl. Dzurillu, kde v minulosti hokejový klub HK Ružinov 99 platil ružinovskej samospráve 0 € za prenájom štadióna. Ružinovské deti a ich rodičia platia za kurzy korčuľovania, prečo nedotujeme tieto kurzy, aby každé ružinovské dieťa bezplatné absolvovalo kurz korčuľovania a plávania? Prečo musíme ozdraviť spoločnosti zriadené mestskou časťou? Bez chýbajúcich finančných prostriedkov nemôžeme zatepliť školy, zrekonštruovať kultúrne domy, knižnice a trh tak, aby sa oplatilo žiť v Ružinove. Na Ostredkoch sme nastolili zmenu. Biopark a chodníky boli opravené nie pred voľbami ale po voľbách. Iniciovali sme územný plán zóny Ostredky, ktorý má zastaviť živelnú a chaotickú výstavbu z minulosti. Aj touto cestou chcem poďakovať občanom za ich podnety a skvelé nápady ako vylepšiť život na Ostredkoch. Každý štvrtok na stretnutiach s očanmi vybavujem ich požiadavky, napríklad strihanie kríkov, odpadové koše. Pozývam vás na tieto stretnutia.

Máte nejaké priority, na ktoré poukazujete a považujete ich v Ružinove za dôležité riešiť?

Najdôležitejšou prioritou je naplnenie volebného programu pre Ostredky. V súčasnosti rokujem s vybranými operátormi k zriadeniu bezplatného internetu na Ostredkoch. Nezabúdam aj na vypracovanie územného plánu Ostredky, ako i na požiadavky občanov. Záleži mi aj na fungovaní Ružinova ako celku a preto je pre mňa prioritou školstvo a rozširovanie služieb pre seniorov. Rovnováha medzi mladou a staršou generáciou, zohľadňovanie ich potrieb, aj to je Ružinov 21. storočia.

Ste členom grantovej komisie, ktorá posudzuje nápady Ružinovčanov, tie následne mestská časť Ružinov finančne podporila. Zaujali vás tieto nápady? Nemali ste problém s tým, ktoré podporiť?

Áno, vyberať spomedzi 118 projektov nebolo ľahké. Nakoniec bolo vybraných 40 projektov v celkovej sume vyše 120 tisíc. Najviac ma zaujal projekt Slovenského Červeného kríža - ukážka prvej pomoci na ružinovských zakladných školách. Vďaka tomuto projektu už aj deti

vedia poskytnuť prvú pomoc nám rodičom, občanom ale i svojim rovesníkom.

AJ TOTO SOM JA

Najkrajšie ľudské slová sú ľudské činy.

Stranu pripravila M. Plesníková

Foto: archív M.B. a P.J.

Vydanie: