Peter Turlík: Poznajú ma ako človeka, ktorý niekam beží

Ing. Peter Turlík (36) je poslancom miestneho zastupiteľstva (KDH) za Trnávku. Je vyštudovaný ekonóm, má skúsenosti s manažovaním obchodnej spoločnosti, zavádzaním manažmentu kvality, eurofondmi aj implementáciou softvérových riešení. Aktuálne pracuje ako prokurista v ovocinárskom družstve. Je členom grantovej komisie a poslancom miestneho zastupiteľstva už raz bol v rokoch 2006-2010.

Ktoré aktivity či projekty, ktoré sa podarilo v Ružinove v uplynulom období zrealizovať, považujete za pozitívne a vás osobne potešili?

Pred cca ôsmimi rokmi sme začali na Trnávke s obstarávaním projektovej dokumentácie pre spracovanie územného plánu zóny. Dnes je schválený a môže chrániť dané územie. Rovnako ma teší, že sme práve na Trnávke v parku na Vietnamskej začali s obnovou detských ihrísk. Ružinovské deti sa nemusia báť, že na nich spadne okno v škole, pretože sú vymenené, rovnako ako aj sociálne zariadenia sú dôstojné. Ružinovská samospráva reaguje na požiadavku umiestnenia väčšieho počtu detí do škôlok. Každoročne sa v rámci rekonštrukcie povrchov ciest a chodníkov opraví viacero ulíc. Ružinovčania môžu športovať na obnovených školských areáloch.

Bývate na Trnávke, kde mestská časť Ružinov chce zlepšiť aj s pomocou nápadov obyvateľov systém jednosmeriek tak, aby sa dalo lepšie parkovať. Súhlasíte s takouto aktivitou?

Problematika jednosmeriek na Trnávke, ktorú má vo svojej gescii pán vicestarosta Marián Gajdoš je tu viac rokov. Mali sme ju viacerí vo svojom volebnom programe. Nie je však dôležité, kto celý projekt zastrešuje a bolo by veľmi nesprávne, keby sme na komunálnej úrovni politizovali. Občania majú jedinečnú možnosť poslať svoje pripomienky a následne na spoločných stretnutiach sa vyjadriť, čo im prekáža a naopak, ktoré smery im vyhovujú. Veľmi pozitívne beriem vtiahnutie verejnosti – tých, pre ktorých sa to robí a ktorí sú bezprostrednými užívateľmi. Dobre si pamätám na rozhorčenie mnohých vodičov po bezprostrednom zjednosmernení ulíc. Keď som chcel vtedy predkladať nejaké návrhy na zmeny, tak mi odborníci na dopravu povedali, že sa to nedá... Verím, že teraz viacerí využijú túto príležitosť, aby sa Trnávke nejazdilo len ľahšie, a rýchlejšie, ale, prosím, berme pri našich návrhoch do úvahy aj bezpečnosť ostatných účastníkov premávky.

Parkovanie je vôbec veľkým problémom Bratislavy. K akému riešeniu sa prikláňate?

Najlepšie by bolo, keby sa nám podarilo zlepšiť hromadnú dopravu, aby mohli viacerí vodiči nechať auto doma a rýchlo a pohodlne si prečítať cestou do práce maily, noviny v električke, vlaku alebo trolejbuse. Dnes máme v Ružinove problém aj so súkromnými pozemkami, ktoré sa mnohé roky využívali ako parkoviská. Musíme spoločne hľadať možnosti, ako si pri minimálnych zásahoch do zelene a pri pomerne nízkom investičnom náklade zvýšime rôznymi zatrávňovacími prvkami parkovacie kapacity a to najmä tam, kde obyvatelia veľkých bytových domov prišli o možnosti parkovania. Všetko je potrebné robiť nie na vlastnú päsť, ale s odborníkmi. Vybudovať podzemné parkovisko, ktoré bude niekde na "zelenej lúke" nie je ideálnym riešením, pretože parkovisko musí byť blízko pri dome obyvateľov. Nikto predsa nebude niesť v rukách nákup 500 metrov od dobre zaparkovaného auta.

Čo je to vaše, čo by ste chceli zmeniť, vylepšiť v Ružinove, na Trnávke?

Leží mi na srdci viacero vecí. Keby by sa nám podarilo vrátiť život do spustnutého športového areálu a budovy bývalej strednej školy na Pavlovičovej ulici, bol by som veľmi rád. Je veľká škoda, že takýto veľkorysý priestor v srdci Trnávky chátra, nevyužíva sa, práve naopak, je priestorom pre vandalizmus a kriminalitu. Okrem toho stále nemáme bezpečné a dôstojné prechody z Trnávky na Ostredky. Viaceré cesty a celkovo spevnené plochy, ktoré sa využívajú na parkovanie sú v zlom stave. Na Trnávke nemáme ihrisko pre psov, Verím však, že spoločne s ostatnými kolegami poslancami a pracovníkmi miestneho úradu sa nám podarí zrealizovať niektoré projekty, ktoré zlepšia život v Ružinove.

AJ TOTO SOM JA

Známi a rodina ma poznajú ako človeka, ktorý niekam beží. Chcel by som toho veľa stihnúť, na druhej strane si uvedomujem, že postaviť sa do radu a počkať chvíľu, nie je na škodu. Mojou momentálnou záľubou je povzbudzovanie našich troch detí v športových výkonoch. Radi sa spoločne prejdeme pešo alebo na bicykloch v prírode. Chcel by som si nájsť pravidelnú chvíľu na prečistenie si hlavy zo sedadla bicykla, ale momentálne sa mi to veľmi nedarí. Keď mám trocha času, tak si rád prečítam dobrú knihu alebo nejaký týždenník.

Pripravila M. Štrosová

Vydanie: