Podaj ruku – získaj srdce

V mestskej časti Ružinov rozbehla Bratislavská arcidiecézna charita projekt pre osamelých (v byte zatvorených) seniorov. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Miestneho úradu Ružinov takže seniori za výpomoc dobrovoľníka neplatia.

Pozývame hlavne mladých ľudí, ktorí sú láskaví a sociálne cítiaci, lebo to je základná výbava, ktorú pre túto dobrovoľnícku prácu treba, aby sa do nášho projektu zapojili a pomohli tak osamelým seniorom.

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu seniorov (väčšina klientov je 80+) viac menej sebestačných, ale osamelých; niekedy potrebujú v niečom trochu napomôcť. Oni vedia s citom, láskou a otvoreným srdiečkom prijímať aj ten naj- menší prejav záujmu a ľudskosti a sú za ne nesmierne vďač- ní. Prichádzajúci mladý človek, bude pre nich svetielkom, ktoré príde ku nim domov.

Prvotný kontakt so seniorom v domácnosti bude za sprievodu zamestnanca charity, resp. koordinátora. Dobrovoľník bude seniorovi bezplatne poskytovať služby prechádzky, rozhovory, čítanie z kníh, spoločenské hry, upratovanie, nákup, spomienkovú terapiu, sprievod k lekárovi, sprostredkovanie duchovnej služby, spievanie obľúbených piesní a cvičenia na jemnú motoriku.

Kontaktovať môžete sociálnu pracovníčku Bratislavskej arcidiecéznej charity Mgr. Dagmar Zarembovú, buď priamo na Krasinského 6, alebo na Tel.č.: +421 2 442 50 374, mail :pomoc@charitaba.sk; www.charitaba.sk. 

 

Fotogaléria: