Polícia s novým organizačným poriadkom

Mestská polícia v Bratislave má od marca nový organizačný poriadok. Schválilo ho zastupiteľstvo hlavného mesta.

Doterajší organizačný poriadok mestskej polície platil takmer 15 rokov a už nereflektoval na aktuálne témy. „Organizačný poriadok bol už pomerne zastaralý, pracovali sme podľa neho od roku 2003. Doba sa ale značne posunula a nároky, ktoré sú na mestskú políciu v súčasnosti kladené, sú oveľa vyššie ako pred pätnástimi rokmi,“ objasnil Peter Pleva, hovorca MsP hlavného mesta SR Bratislavy. Nový organizačný poriadok zavádza do mestskej polície viaceré zmeny. Najzákladnejšou z je vznik nových útvarov a staníc, ktoré budú pracovať aj v celomestskej pôsobnosti. „Vzniká nám zásahová jednotka a útvar dopravnej polície a parkovania. Tento nový útvar sa bude zameriavať najmä na parkovaciu politiku, ktorú hlavné mesto plánuje zaviesť v najbližších rokoch do praxe. Budú kontrolovať parkovanie v zónach s dopravným obmedzením a v prípade potreby zabezpečovať odstraňovanie motorových vozidiel,“ doplnil Peter Pleva. Mestská polícia v Bratislave musí riešiť aj potrebu navýšenia počtu policajtov. Na začiatku októbra 2017 mala 246 policajtov a 49 zamestnancov, čo podľa nej nezodpovedá potrebám na plnenie zverených úloh. Dlhodobo sa však deklaruje navýšenie počtov policajtov na viac ako dvojnásobok. Súčasný plánovaný stav je okolo 330 všetkých zamestnancov mestskej polície. V roku 2018 chce prijať 20 a o rok neskôr 30 nových zamestnancov.

Katarína Kostková

Vydanie: