Posielajte návrhy na cenu Senior roka

Poznáte seniora, ktorý robil a stále robí dobré meno hlavnému mestu? Nominujte ho na cenu Senior roka. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy opäť vyhlásil výzvu na podávanie návrhov na toto významné samosprávne ocenenie.

Titul Senior roka sa udeľuje primátor Bratislavčanom, ktorí počas aktívnej profesie a aj v seniorskom veku prispievajú k rozvoju mesta. A to v oblasti občiansko - spoločenskej, kultúrnej, športovej, prípadne vedecko – výskumnej. Návrhy na cenu Senior roka môžete poslať na mailovú adresu: senior@bratislava.sk alebo poštou na adresu Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Svoj návrh môžete aj osobne doniesť do podateľne magistrátu osobne. Čas na to máte do 8. septembra 2017. Nezabudnite v návrhu uviesť: meno a kontaktné údaje navrhovaného (dátum narodenia, adresa, telefón, e- mail), vaše kontaktné údaje a stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením dosiahnutých úspechov a výsledkov navrhovaného v aktivite, ktorou reprezentuje hlavné mesto aj v seniorskom veku. Primátor Bratislavy každoročne oceňuje 4 – 6 laureátov počas mesiaca úcty k starším na slávnostnom gala programe. Tento rok sa uskutoční 12. októbra 2017.

(red)