Poslanecké stredy

Každú pracovnú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu môžete postupne stretnúť so všetkými poslancami.

MÁJ
15. 5. 2019 Patoprstý Martin, Ing.
 Ostredky

22. 5. 2019 Pilková Silvia  Trnávka

29. 5. 2019 Šimončičová Katarína, Ing. Nivy

JÚN
5. 6. 2019 Kurhajcová Petra, Ing. Trávniky

12. 6. 2019 Štasselová Lucia, Ing. arch. Pošeň

19. 6. 2019 Gečevský Nikolaj Prievoz

26. 6. 2019 Kulifajová Marcela, Ing. Štrkovec

 

Vydanie: