POSTREHY RUŽINOVČANOV

Obyvatelia Sabinovskej 3A, 3B opäť v akcii

Stalo sa už dobrou tradíciou, že sa obyvatelia bytového domu na Sabinovskej 3 A a 3B každú jeseň (ale aj jar) stretávajú na brigáde. Nebolo to inak ani v sobotu 21. novembra. Aj keď počasie pred víkendom nevyzeralo príliš optimisticky, nedali sme sa odradiť a nakoniec nám bola naklonená aj vyššia moc a v sobotu nepršalo ani nefúkalo. S radosťou udržujeme okolie svojho domu, staráme sa o zeleň, kríky, vyhrabávame trávniky, odpratávame lístie a vo vlastnej réžii si zabezpečujeme drobné opravy, údržby.

Spoločenstvo, ktoré sme si založili hneď na začiatku (pred 11 rokmi), rieši všetky činnosti súvisiace s prevádzkou domu. Žijeme tu v družnej spolupráci, udržujeme aj neformálne susedské vzťahy, ktoré sa utužujú aj podobnými akciami ako sú brigády, kedy okrem pocitu z dobre vykonanej práce pre seba, predebatujeme aj potrebné záležitosti.

Tento aj minulý rok sa spoločenstvo vlastníkov úspešne uchádzalo o grant z miestneho úradu Ružinov a získané finančné prostriedky sme spolu s vlastnými zdrojmi použili na zveľadenie trávnatých plôch, výrub starých stromov, ktoré ohrozovali svojim stavom okolie (možnosť pádu) a ktoré sme nahradili novými, mladými.

Z vlastných zdrojov sme si vybudovali za domom na vlastnom pozemku detské ihrisko, ktoré s radosťou využívajú mladí obyvatelia bytového domu so svojimi ratolesťami. Taktiež sme tu umiestnili na spevnenej ploche lavičku so stolom, rozkladací stôl na stolný tenis. Malú plochu za bytovým domom tak využívame aj na relax, prípadne rodinné a susedské posedenia, hlavne v letných mesiacoch. Svojím aktívnym prístupom vedieme mladú generáciu k tomu, že keď sa chce, vždy to ide a dá sa nájsť riešenie vyhovujúce všetkým.

Miloslava Zelmanová

Ivan Blaško

obyvatelia Sabinovskej ulice

Vydanie: