Potravinové balíčky pre jednotlivcov a rodiny poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi

Bratislavská arcidiecézna charita v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava - Ružinov bude poskytovať potravinové balíčky rodinám a jednotlivcom, na základe určenia príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Pre Ružinovčanov plánuje Bratislavská arcidiecézna charita distribúciu potravinových balíčkov počas prvého augustového týždňa v jej na Krasinského ulici 6. Nárok na poskytnutie balíčka bude mať: rodina s nezaopatreným dieťaťom alebo deťmi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, príjemca pomoci v hmotnej núdzi, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, príjemca pomoci v hmotnej núdzi, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, príjemca pomoci v hmotnej núdzi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti. Bratislavská arcidiecézna charita včas oznámi všetkým príjemcom presný termín výdaja potravinového balíčka. Viac informácií na www.charitaba.sk alebo na tel. čísle: 02/4425 0374.