POZVÁNKA NA VIANOČNÚ VEČERU

Starosta mestskej časti Bratislava–Ružinov pozýva

osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na Vianočnú večeru

dňa 24.12.2018 o 13.30 hod.
v jedálni Ružinovského domova seniorov, Sklenárova 14, Bratislava

Záujemcovia sa môžu prísť osobne prihlásiť do 07.12.2018 na Miestnom úrade, Mierová 21,
827 05 Bratislava – Ružinov v kancelárii 1. kontaktu.

V prípade otázok prosím kontaktujte násna tel. čísle : 02/48 28 42 67 alebo 02/48 28 44 51

 

Vydanie: