PREZENTÁCIA PROJEKTU FASÁDY

PREZENTÁCIA PROJEKTU FASÁDY

---

23.1. 2013, 16.30

ZASADACIA MIESTNOSŤ MIESTNY ÚRAD MČ RUŽINOV

MIEROVÁ 21, BRATISLAVA

---

WWW.PROJEKTFASADY.SK