Pri príznakoch násilia a zneužívania musí zasvietiť kontrolka

Svetový deň proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov. Takýto deň sme si pripomenuli 15. júna. Aj v Ružinove sa starší ľudia stretli s týmto problémom. Ako sa brániť, to sa mohli dozvedieť v Spoločenskom dome Prievoz.

Fórum pre pomoc starším minulý rok organizovalo prieskum, kde sa ukázalo, že veľa seniorov malo s týraním nejakú skúsenosť. Práve preto seniorom venujú pozornosť policajti, ktorí ich pred nepríjemnými zážitkami varujú a informovanosťou im chcú predísť.

V Ružinove si prišli vypočuť, na čo dávať pozor. „V našom klube dôchodcov pracujem už dosť rokov a už tu boli prípady, že ich vlastné deti týrajú psychicky aj fyzicky,“ prezradila Žofia Benkovičová , vedúca denného centra v Prievoze.

Seniori sa počas prednášky, ktorú pre nich zorganizovala mestská časť Ružinov spolu Policajným zborom SR dozvedeli o prvých príznakoch týrania, ako postupovať, či ako sa brániť. „Jedným z prvých krokov, ktoré sme zaviedli v januári tohto roka, je Ružinovská linka sociálnej pomoci,“ povedala Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí ružinovského miestneho úradu.

Za týranie možno považovať nielen fyzické útoky a psychický teror, ale aj zanedbávanie starostlivosti o blízku osobu. „Pokiaľ sa k vám partner alebo niekto blízky správa neadekvátne, ponižuje vás alebo bije, dajte si pozor na takéhoto človeka. Neviem či by som čakal na zázrak, že ten človek sa zmení,“ upozornil seniorov policajt Branislav Andreanský, ktorý má v rámci Ružinova na starosti preventívnu činnosť. „Som rád, že som sa prednášky zúčastnil. Keď to bolo takto spracované, tak mám prehľad,“ povedal jeden z ružinovských seniorov. „Niektoré veci považuje človek za samozrejmé, že kvôli takej maličkosti sa nepôjde predsa sťažovať, ale dozvedeli sme sa, že z malých vecí bývajú často veľké,“ doplnila pani Štefka. Násilie, či už psychické alebo fyzické má svoje etapy, krutosť a intenzita sa často zvyšujú. V každom prípade treba čo najrýchlejšie konať.

Vzdelávanie seniorov bude v Ružinove pokračovať. Na jeseň ich chce mestská časť Ružinov učiť finančnej gramotnosti. Starším ľuďom sa už neraz stalo, že svojou dôverčivosťou prišli o celoživotné úspory.

Veronika Vasilková

Foto: R. Hoblík