Prievoz nám nie je ukradnutý

Prievoz, malá, ale krásna časť mestskej časti Ružinov, je pre mnohých Bratislavčanov takmer neznámym pojmom. Veľa z nich pozná hlavne Gagarinovu a Mierovú ulicu, aj to len vďaka ich tranzitnej funkcii do iných mestských častí.

Avšak, pre väčšinu obyvateľov Prievozu je Prievoz srdcovou záležitosťou. Je to najmä preto, že v ňom žije veľa starousadlíkov a aj v dnešnej dobe sa vyznačuje osobitným dedinským rázom, pričom je situovaný blízko centra. V poslednej dobe Prievoz a jeho okolie stále viac čelí veľkému záujmu zo strany developerov. Nuppu, Treenium, Perla Ružinova, Nový Ružinova sú toho dôkazom. Dá sa povedať, že pre developerov predstavuje Prievoz so všetkými svojimi kvalitami zlatú baňu.

Prievoz nám však nie je a nesmie byť ukradnutý a chceme si ho chrániť. Práve preto vzniklo občianske združenie Náš Prievoz o.z. Sme komunita ľudí, mladých aj starších, ale rovnako zapálených, konajúcich v prospech obyvateľov Prievozu v snahe zlepšiť kvalitu bývania, životného prostredia a kultúrno - spoločenského zázemia. Snahou občianskeho združenia je zlepšiť alebo v niektorých prípadoch zachovať parametre lokality Prievoz, tak ako ho poznáme vo všetkých ohľadoch.

Impulzom pre vytvorenie občianskeho združenia bola správa o plánovanej výstavbe Konopná residence v areáli bývalého AXASoft-u. Developer YIT a Immocap sa chystali tento areál zastavať siedmymi bytovými domami prepojenými do troch členitých objektov a naviac, prepojené polozapusteným dvojpodlažným garážovým domom. Takýto “odvážny” projekt situoval developer priamo do Starého Prievozu, a to nielen do tesnej blízkosti rodinných domov, ale rovno do historickej časti tejto mestskej časti so štátom chránenými reliéfmi Prievozskej radnice z roku 1932, priamo pod oknami národnej kultúrnej pamiatky Evanjelického kostola z roku 1925 a neďaleko národnej kultúrnej pamiatky Požiarnej zbrojnice z roku 1923.

Od prvotnej zmienky o projekte už ubehol nejaký čas, počas ktorého sme absolvovali nespočetné množstvo stretnutí s poslancami Ružinova, starostom Ružinova, ako aj stretnutí na úrovni mesta, či už s hlavnou architektkou Bratislavy, prípadne s námestníkom primátora hlavného mesta.

Týmto by sme zároveň radi reagovali na vyjadrenia zástupcov developerského dua stojaceho za projektom Konopná residence, publikované v článku Ružinovského echa č. 1-2/2018, ktoré mohli navodiť dojem o aktívnej ústretovosti a vypočutí všetkých pripomienok obyvateľov. V prvom rade treba povedať, že developer v prevažnej miere zamaskoval zmenšenie celkového rozsahu v prevažnej miere, zmenou zámeru polozapustenej garáže za zapustenú garáž. Pôvodný návrh totiž počítal s polozapustenými garážami v bezprostrednej blízkosti pôvodných rodinných domov. Áno, tento krok, tak ako bolo spomenuté v danom článku, mnohých obyvateľov Prievozu potešil, avšak jedná sa o elementárnu slušnosť, ktorú by zodpovedný developer mal mať a nie byť na ňu dôrazne upozornený.

Taktiež tvrdenie o vysporiadaní sa s napojením podzemnej garáže na okolité komunikácie nebolo dostatočne odkomunikované a je na mieste obava o zdravie obyvateľov okolitej zástavby. Na problém s absolútnym nedostatkom plánovaných parkovacích miest a garáží pre návštevníkov a doručovacie služby developer nereagoval vôbec.

U obyvateľov Prievozu opodstatnene pretrváva pocit, že veľa problémov, ktoré projekt prináša, nie je v aktuálne plánovanom rozsahu riešiteľných a jediným východiskom je redukcia objemu, výšok a počtu plánovaných objektov a zväčšenie ich odstupových vzdialeností od okolitej zástavby.predstavil obyvateľom na verejnej prezentácii

Problémom je, že developer prestal komunikovať na akejkoľvek úrovni. Bol nám odmietnutý prístup k aktuálnej dokumentácii, ktorú investor predložil v rámci svojej žiadosti o záväzné stanovisko hlavného mesta Bratislava. Tieto kroky nasvedčujú, že netrpezlivý developer veľmi rýchlo vyčerpal svoju ochotu a nemá odpovede na základné otázky, ktoré trápia dotknutých obyvateľov. Developer nekomunikuje, lebo nemá odpovede. Jeho projekt je na dané stabilizované územie predimenzovaný a po spoločenskej stránke neúnosný.

Okrem danej komunikácie a pripomienkovania Konopná residence, si o.z. Náš Prievoz stihol za krátku dobu svojej existencie pripísať zásluhy na spustení obstarávania a spracovania územného plánu zóny Prievoz-východ a Prievoz-západ, pričom sa do ich spracovania aktívne zapájame.

Veríme, že naše aktivity pomôžu v zachovaní dedinského rázu Prievozu a vysokej kvality života a bývania, ktorú Prievoz svojim obyvateľom ponúka. Naše aktivity môžete sledovať na našom facebooku Náš Prievoz.

Zároveň privítame Vašu participáciu a v prípade akýchkoľvek pripomienok alebo návrhoch na zlepšenia, ktoré pomôžu našej lokalite, nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme, Náš Prievoz o.z Foto archív RE.

 

Fotogaléria: