Príspevky mestskej časti: Čo môžu získať ružinovskí školáci?

Zápis na základné školy potvrdil trend, ktorý je zrejmý v celej spoločnosti. Nastupujú populačne silné ročníky a samosprávy sa musia pripraviť na vyšší záujem o prijatie.

Ružinov má deväť základných škôl a najzložitejšia bola tento rok situácia na ZŠ Nevädzová. Po prerobení priestorov, ktoré pôvodne slúžili na poobedňajšie aktivity, sa podarilo vytvoriť ďalšiu novú triedu.

Budúci ružinovskí prváci dostanú od mestskej časti príspevok vo výške 40 eur. Podmienkou jeho poskytnutia je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Rodičia sa nemusia obávať, že by na niečo zabudli. Miestny úrad im  v priebehu septembra a októbra pošle na základe zoznamov prijatých oznámenie o poskytnutí tohto príspevku, ktorý si do 30 dní môžu vyzdvihnúť v podateľni miestneho úradu.

V prípade, že dieťa bude chodiť do školy, ktorej zriaďovateľom nie je mestská časť, ale ide napríklad  o cirkevnú alebo súkromnú školu, prípadne školu mimo Ružinova, zákonný zástupca môže o príspevok požiadať.

 

Príspevok na letný tábor

Rodičia detí zo sociálne slabších alebo viacdetných rodín môžu požiadať o príspevok na denný alebo pobytový tábor až do výšky 200 eur za každé dieťa. V prípade, že ide o zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom, príspevok mestskej časti je až do výšky 350 eur na dieťa.

 

Ďalšie informácie:

Referát sociálnych služieb MÚ Ružinov tel.: 02/ 48 284 285 email:jana.morgosova@ruzinov.sk