Prváci dostanú 35 €

Ružinovskí prváci, ktorí v šk. roku 2013/2014 nastúpia do 1. ročníka základných škôl, dostanú od MČ Bratislava-Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 €.

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v MČ Bratislava Ružinov. Ak je dieťa zapísané do školy v inej mestskej časti, je potrebné predložiť „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. Ročníka v školskom roku 2013/2014“.

Miestny úrad Bratislava-Ružinov bude v septembrioktóbri 2013 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov ružinovských škôl zriadených MČ Bratislava-Ružinov. V prípade, že dieťa bude prijaté na inú základnú školu, je potrebné priniesť rozhodnutie o prijatí do prvého ročníka a občiansky preukaz jedného z rodičov, ktorý má trvalé bydlisko v MČ Bratislava- Ružinov.

Príspevok sa bude vyplácať v pokladni Miestneho úradu Bratislava-Ružinov na Mierovej 21 do konca novembra 2013 na základe oznámení, ktoré budú zaslané na adresu detí uvedenú pri zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy.

V prípade otázok kontaktujte referát soc. služieb na tel. č. 02/48 284 457.