Rezidenčné parkovanie neprešlo

Nový systém parkovania v Bratislave neprešiel 31. januára hlasovaním mestského zastupiteľstva. Poslanci mali pritom schváliť dva dokumenty. Za dodatok k štatútu mesta ale zahlasovalo len 19 z 36 prítomných poslancov. Hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o parkovaní, ktoré malo nasledovať, tak primátor Ftáčnik z rokovania stiahol. Schváliť VZN odporučilo len šesť mestských častí, medzi ktorými bolo Staré a Nové Mesto, Devín, Petržalka, Jarovce a Rusovce. S dokumentom nesúhlasilo desať, medzi nimi aj Ružinov. V Ružinove by totiž vznikol zavadením rezidenčného systému parkovania veľký problém. Do systému totiž nemali byť zaradené mnohé účelové komunikácie vo vnútroblokoch. Tým pádom by tu ľudia s trvalým pobytom (rezidenti) nemohli byť uprednostnení pri parkovaní. Poslanci argumentovali aj tým, že chýbajú záchytné parkoviská a nesúhlasili s tým, že obyvateľ jednej mestskej časti by za parkovanie v druhej mestskej časti musel platiť.

(red)

Vydanie: