Rezidenčné parkovanie v zóne 500 bytov

Ružinovské sídlisko 500 bytov na Nivách je azda najviac postihnuté tak súčasnými dopravnými uzáverami, ako aj problémami s parkovaním. Už niekoľko rokov parkovacie miesta pre obyvateľov zaberajú zamestnanci nových bizniscentier a cestujúci z autobusovej stanice. Kvôli presmerovaniu verejnej dopravy navyše stratili obyvatelia vyše sto parkovacích miest na Páričkovej ulici. Situácia sa však už čoskoro môže výrazne zlepšiť.

Nové vedenie mestskej časti Ružinov sa preto rozhodlo urgentne spracovať provizórne riešenie rezidenčného parkovania na sídlisku 500 bytov. „Zaviesť by sme ho chceli najneskôr do dvoch mesiacov,“ hovorí riaditeľka odboru komunikácie ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.

Zavedenie rezidenčného parkovania si vyžaduje vyznačenie zón, na ktorých bude v stanovenom čase povolené státie vozidiel len pre obyvateľov s povolením mestskej časti. Tie musia byť, na základe požiadaviek polície, vymedzené tak zvislými značkami, ako aj vodorovným značením – modrými čiarami.

„Pred voľbami som sľúbil, že začneme zavádzať prednostné parkovanie pre Ružinovčanov do roka a do dňa, odkedy nastúpim do úradu. Netušil som, že dopravné obmedzenia nás prinútia pustiť sa do plnenia tohto sľubu tak rýchlo,“ povedal starosta mestskej časti Martin Chren.

Rezidenčné parkovanie by malo byť spustené v provizórnom režime. To znamená, že zatiaľ nebude riešiť napríklad otázku parkovania pre návštevníkov. „Ak obmedzíme parkovanie vo vymedzených hodinách počas dňa, dochádzajúci zamestnanci nebudú mať inú možnosť, ako zaparkovať v garáži, alebo využívať verejnú dopravu. Bohužiaľ, zónu môžeme vyznačiť len pomocou modrých čiar, a každé parkovacie miesto teda musí spĺňať zákonné normy. Stratíme tak približne 40 miest, na ktorých sa dnes parkuje v rozpore s vyhláškou. Na druhej strane, pri kontrolnom sčítaní sme zistili až takmer 150 áut s mimobratislavskými značkami – ich miesta sa uvoľnia pre obyvateľov,“ uzavrela Tóthová.

Magistrát hlavného mesta zároveň otvorí pre obyvateľov areál bývalých technických služieb na Bazovej ulici, na ktorom tak pribudne ďalších viac než 80 parkovacích miest pre obyvateľov sídliska.

(to)

 

Vydanie: