Riaditeľka domova na Sklenárovej odchádza

Ružinovský domov seniorov na Sklenárovej, ktorý je najväčším zariadením tohto druhu na Slovensku, opúšťa riaditeľka Mgr. Ľubica Karelová, MPH. Radi by sme sa jej poďakovali za roky práce, ktoré venovala domovu seniorov.

 

Vydanie: