Ružinov je Senior Friendly

Mestská časť Ružinov získala ocenenie Senior Friendly. Rovnomennú súťaž zorganizovali Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie a OZ Bagar. Súťaže sa mohli zúčastniť veľké i malé firmy, samosprávy, médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Ocenenie získala mestská časť za podporu aktívnej nezávislosti a dôstojnosti seniorov, za prehlbovanie dobrých vzťahov samosprávy s občanmi – seniormi, a za bezplatné informovanie seniorov o možnostiach prijímania sociálnej pomoci a o spotrebiteľských právach.

 

Vydanie: