Ružinov pokračuje v rekonštrukciách

Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje v roku 2018 v kompletných výmenách povrchov ciest a chodníkov, ale aj v budovaní cyklotrás. V rozpočte mestskej časti sú na to vyčlenené prostriedky vo výške 1 300 000 eur.

Mestská časť Ružinov začala s kompletnými rekonštrukciami komunikácií ako prvá v Bratislave. „Tieto výmeny povrchov sa nám osvedčili. Je to lepšie riešenie, ako len neustále plátanie výtlkov,“ vysvetlil starosta mestskej časti Dušan Pekár. Predpokladaná doba realizácie projektov je od júna do októbra 2018. To, ktoré komunikácie samospráva opraví, navrhuje Komisia dopravy aj na základe podnetov obyvateľov.

Zoznam ciest, ktoré plánuje Ružinov rekonštruovať:

Trenčianska ulica (od Spišskej po Miletičovu), Vietnamská ulica (od Bulharskej po ul. Na križovatkách), Kupeckého ulica, Martinčekova ulica (časť v lokalite Ružová dolina vrátane chodníkov), Súmračná ulica 5 –13, Ulica Planét, Kulíškova ulica (úsek od Svätoplukovej po Kvačalovú ulicu vrátane chodníkov), Štefunkova ulica, Včelárska ulica, Bancíkovej ulica a Okružná ulica (úsek od Cablkovej po Krasinského ulicu vrátane chodníkov).

Zoznam chodníkov, ktoré plánuje Ružinov rekonštruovať: Teslova ulica (od Sabinovskej

po ul. Na Paši obojstranný chodník), Krásna (úsek medzi Jabloňovou a Varínskou), Nevädzová (od Sedmokráskovej po školu) a Seberíniho ulica (od Jašíkovej ulice po Štefunkovu – ľavá strana).

Mestská časť Bratislava-Ružinov tak aj v roku 2018 nadviaže na opravy ciest a chodníkov, ktoré sú už staré, a preto je výhodnejšie ich kompletne zrekonštruovať. Od roku 2015 dostalo nový povrch viac ako 20 ciest a 9 chodníkov za takmer 1,5 milióna eur.

Stanislav Šenc, foto: autor

Vydanie:

Fotogaléria: