Ružinovskí seniori sa bezplatne učili angličtinu

Viac ako 110 seniorov z Ružinova sa v marci na týždeň opäť vrátilo „do školských lavíc“. Pod vedením lektorov v jazykovej škole Class na Rezedovej ulici si dopĺňali svoje znalosti angličtiny.

„Niekoľkodňový kurz anglického jazyka sme pre seniorov zorganizovali už aj vlani v spolupráci s inou jazykovou školou a mal veľký úspech. Je inšpirujúce vidieť, aký majú ľudia v pokročilom veku záujem na sebe ďalej pracovať,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Bezplatný jazykový kurz pre seniorov bol výsledkom spolupráce mestskej časti Ružinov a jazykovej školy v rámci ružinovského programu starostlivosti o seniorov. Skôr narodení Ružinovčania si už pri prihlasovaní sa kurz mohli vybrať, akú úroveň náročnosti si zvolia: úplní začiatočníci, začiatočníci či pokročilí. „Na kurz som sa prihlásil kvôli svojim vnúčatám, ktoré angličtinu ovládajú. Ony si ju zdokonaľujú aj tak, že medzi sebou konverzujú po anglicky a ja sa chcem tiež zapojiť do takejto spoločnej debaty,“ opísal svoje motívy zdokonalenia sa v cudzom jazyku Ružinovčan Ladislav Kugler. Seniori sa na kurze naučili napríklad ako sa predstaviť, porozprávať niečo o svojej rodine, opýtať sa, kde je autobus, alebo ako sa dostať na konkrétne miesto. „Počas bezplatného kurzu sme ich naučili praktické základy anglického jazyka. Nechceli sme ich zaťažovať komplikovanejšou gramatikou či slovíčkami, skôr sme sa zamerali nato, aby vedeli komunikovať,“ objasnila priebeh kurzu Libuša Wienková z jazykovej školy Class. Seniori si ešte pred oficiálnym koncom bezplatného kurzu overili získané znalosti na špeciálnom čajovom večierku v jazykovej škole, kde si vyskúšali konverzáciu v anglickom jazyku v praxi

Marianna Šebová

Vydanie: