Ružomberská dostáva nový povrch

Mestská časť Ružinov investuje v roku 2017 do rekonštrukcií ciest a chodníkov takmer 450-tisíc eur. Ako prvá prišla na rad komunikácia na Ružomberskej ulici. Dovedna dostane nový povrch 8 ciest a niekoľko priľahlých chodníkov. Ide o komunikácie v správe Ružinova.

Práce s odstraňovaním starého povrchu na Ružomberskej ulici začali už v máji. Prvé vozidlá by mali po hotovej komunikácii jazdiť už v polovici júla. Tento rok dostanú nový povrch aj cesty na ulici Na úvrati, Bencúrovej. So starým povrchom sa rozlúči aj komunikácia na Kvetnej ulici, v úseku od Daxnerovho námestia po Miletičovu, cesta na Solivarskej, v časti od Drieňovej po Haburskú ulici. Kompletná rekonštrukcia čaká aj cestu na Mraziarenskej ulici, v úseku od Záhradníckej po Klincovú, ako i komunikáciu a chodník na ulici Staré záhrady a na Ondavskej ulici. Na Drieňovej ulici mestská časť investuje do rekonštrukcie chodníka, v časti od ulice Maximiliána Hella po ulicu Dr. Vladimíra Clementisa. Posledné rekonštrukčné práce sú plánované na september. Konkrétne ide o ulicu Na úvrati a o Bencúrovu ulicu. V roku 2016 dostalo nový povrch sedem ciest, jeden križovatkový priestor a 3 chodníky v správe mestskej časti Ružinov. Za uplynulých sedem rokov je to dovedna viac ako 40 ciest a 20 chodníkov za viac ako milión tristotisíc eur z ružinovského rozpočtu, z Bratislavského samosprávneho kraja, ako i zdrojov súkromných firiem. Ide o sídliskové cesty 3. a 4. triedy, ktoré má mestská časť v správe. Hlavné cestné ťahy 1. a 2. triedy zostávajú na pleciach magistrátu hlavného mesta. Nie všetky komunikácie môže mesto či mestská časť opraviť. Viaceré zničené cesty a chodníky sú totiž na pozemkoch, ktoré sú v súkromných rukách.

Stanislav Šenc

Foto: autor

Vydanie: