Seniori sa môžu prihlásiť na letnú univerzitu

Seniori sa môžu prihlásiť na Letnú univerzitu seniorov. Toto letné vzdelávanie je bezplatné, financuje ho mesto Bratislava. Prednášky budú od 5. do 19. augusta 2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Seniori sa dozvedia niečo zo sveta počítačov, zdravia, etnológie a histórie. Prihlásiť sa je možné na pracovisku prvého kontaktu na prízemí v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava do 1. augusta 2014. Ide už o štvrtý ročník letnej univerzity pre seniorov.