Separovaný zber – rady a tipy

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovenku – denný stacionár Domu nádeje v spolupráci s mestskou časťou Ružinov uskutočňuje projekt s názvom „Zelená jeseň života„ ktorého cieľom je zber separovaného odpadu.

Pred budovou DOMU NÁDEJE Spolku sv. Vincenta de Paul budú umiestnené označené koše na separovaný zber v čase od 30.6. – 31.8.2017

Separáciou spoločne pomôžeme životnému prostrediu vo Vašom okolí.

Ďakujeme MČ Ružinov za možnosť spolupráce pri separovanom zbere ako aj tvorivých dielní.