Skrášli si dom a vyhraj 300 eur

Správcovská spoločnosť Vaša správa domu (VSD) v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom (BOS) pripravili súťaž pod názvom Skrášli si dom v správe VSD a na Vianoce vyhraj 300 €. Úlohou súťažiacich je skrášliť si vchod, balkón alebo dom v správe VSD, výzdobu odfotiť a fotografiu poslať na adresu sutaz@vsd.sk v období od 4. do 20. decembra 2017. Autor fotografie nemusí mať trvalé bydlisko v dome, z ktorého fotografia pochádza. Môže, ale tiež nemusí, byť autorom vianočnej výzdoby, výzdoba však musí byť v dome v správe VSD. Cieľom súťaže je prispieť ku skrášleniu nášho mesta, a aj takýmto spôsobom osláviť najkrajšie sviatky v roku. „Chceme, aby Bratislavčania prežili Vianoce v príjemnom a čistom prostredí. Celkové výhry vo výške 450 € môžu tiež prispieť k dobrej vianočnej pohode v rodinách,“ uviedol Peter Plával, konateľ VSD. Porota, zložená zo zástupcov organizátorov, vyberie najkrajšie vianočné výzdoby a tri z nich ocení. Prvou cenou je finančná odmena vo výške 300 €, druhou odmena vo výške 100 € a treťou cenou je 50 €. Ceny organizátori odovzdajú 22. decembra 2017.

(red)

 

Vydanie: