SLÁČIKOVÝ ORCHERSTER HARMÓNIA

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje Koncert vážnej hudby pre seniorov SLÁČIKOVÝ ORCHERSTER HARMÓNIA 17.10.2012 o 17:00 hod. Malá sála DK Ružinov

Zaznejú skladby zo svetovej a domácej hudby

VSTUP VOĽNÝ

Vydanie: