SPOLOČENSKÝ DOM NIVY - Program podujatí

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY

Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861

7. 10. nedeľa 9.30 ČAS PRE BOŽIE SLOVO

Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých

9. 10. utorok 14.00 h OBRÁZKY Z LÍSTIA

Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti

17. 10. streda 14.15 h AGRESIA A ŠIKANA

Diskusia so žiakmi

21. 10. nedeľa 19.00 h KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS

23. 10. utorok 14.00 h LIETAJÚCE ŠARKANY

Tvorivé výtvarné popoludnie pre deti

25. 10. štvrtok 17.00 h PO STOPÁCH GAUDÍHO

Cestopisné zážitky z Barcelony z prvej ruky

27. 10. sobota 15.00 h NIVY BAVIA SENIOROV

Tanečno-súťažný večer v podaní seniorov z Ružinova

31. 10. streda 14.15 h DIVADELNÉ PREDSTAVENIE pre žiakov školských klubov detí

Vydanie: