Ste dôchodca? Môžete dostať príspevok na stravovanie

Máte trvalé bydlisko v Ružinove? Ste nepracujúci poberateľ starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku? Tak môžete od mestskej časti Ružinov dostať príspevok na stravovanie. Na obedy potom máte možnosť chodiť do zariadení spoločného stravovania. Vybrať sa dá momentálne zo sedemnástich, s ktorými má ružinovský miestny úrad zmluvy. Medzi nimi nie sú len jedálne v seniorských zariadeniach, ale aj jedálne, kam chodí široká verejnosť. Ich zoznam vám poskytnú na Odbore sociálnych vecí ružinovského miestneho úradu. Ak ešte takýto príspevok nepoberáte a máte záujem, navštívte pracovisko prvého kontaktu na miestnom úrade na Mierovej 21, kde vyplníte žiadosť. Nezabudnite priniesť potvrdenie o aktuálnom výmere dôchodku, ktoré vám vydala Sociálna poisťovňa.

Výška príspevku

Dôchodok do 220 € - príspevok 1,50 € na jeden obed

Dôchodok od 220,01 € do 500 € – príspevok 0,50 € na jeden obed

Dôchodok nad 500 € – príspevok 0,30 € na jeden obed

Vydanie: