Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade:

31. 1. 2018 16:30 - 17:30

Mgr. Petra Palenčárová

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Pošeň

 

7. 2. 2018 16:30 - 17:30

PaedDr. Mária Barancová

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Prievoz

 

14. 2. 2018 16:30 - 17:30

Bc. Radovan Bajer

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Štrkovec

 

21. 2. 2018 16:30 - 17:30

Mgr. Martin Lazík

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Ostredky

 

28. 2. 2018 16:30 - 17:30

Ing. Peter Turlík

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Trnávka