Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade:

7. 3. 2018 16:30 - 17:30

Ing. Anna Reinerová

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Nivy

 

14. 3. 2018 16:30 - 17:30

Mgr. Jozef Matúšek

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Starý Ružinov

 

21. 3. 2018 16:30 - 17:30

Mgr. Attila Horváth

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Ružová dolina

 

28. 3. 2018 16:30 - 17:30

Mgr. Martin Ferák

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Trávniky

Vydanie: