Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy namiestnom úrade:

4. 4. 2018 16:30 - 17:30

Ing. Peter Hrapko

MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

Pošeň

 

11. 4. 2018 16:30 - 17:30

JUDr. Martin Vojtašovič

MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

Prievoz

 

18. 4. 2018 16:30 - 17:30

Ing. arch. Lucia Štasselová

MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

Štrkovec

 

25. 4. 2018 16:30 - 17:30

Ing. Martin Patoprstý

MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

Starý Ružinov

Vydanie: