Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade:

2. 5. 2018 16:30 - 17:30

Ing. Vladimír Sloboda

MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

Trnávka

 

9. 5. 2018 16:30 - 17:30

PhDr. Patrik Guldan

MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

Nivy

 

16. 5. 2018 16:30 - 17:30

JUDr. Daniela Šurinová

MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

Trávniky

 

23. 5. 2018 16:30 - 17:30

Mgr. Igor Adamec

MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

Pošeň

 

30. 5. 2018 16:30 - 17:30

Ing. Tatiana Tomášková

MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

Štrkovec

 

Stretnutie s obyvateľmi mimo ružinovského úradu

 

16. 5. 2018 17:00

Dr. Pavol Jusko

Seniorské informačné centrum,

Zimná 1, Ostredky

Vydanie: