Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade

2.12. o 16:30-17:30 Ing. Tatiana Tomášková

(VO Štrkovec) - MÚ Ružinov, Mierová 21,prízemie B2

9.12. o 16:30-17:30 Ing. Martin Patoprstý

(VO Ostredky) - MÚ Ružinov, Mierová 21,prízemie B2

16.12. o 16:30-17:30 PhDr. Patrik Guldan

(VO Nivy) - MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemieB2

 

Poslanecké stretnutia vo volebnom obvode

3.12. o 16:00-16:30 Dr. Pavol Jusko

(VO Ostredky) – SIC Zimná 1

10.12. o 16:00-16:30 Pavol Jusko

(VO Ostredky) – ZŠ Ostredková 14

16. 12. o 16:30 - 17:30 Ing. Martin Patoprstý, Mgr. Martin Lazík, Dr. Pavol Jusko

(VO Ostredky) - vianočné posedenie s občerstvením v Seniorskom informačnom centre Zimná 1

21. 12. o 18:00 - 19:00 Ing. Martin Patoprstý

(VO Ostredky) - vianočné posedenie s občerstvením v reštaurácii Planétka, Drieňová 37

Vydanie: