Súperí takmer 120 ružinovských nápadov

Takmer 120 projektov Ružinovčanov sa uchádza o peniaze z grantového programu mestskej časti Ružinov v roku 2015. Rôzne združenia či firmy môžu získať podporu vo výške od 500 do 5 000 eur.

Podmienkou bolo mať nápad, ako zlepšiť komunitný život v Ružinove v oblastiach životného prostredia, kultúry, športu, vzdelávania či v sociálnej oblasti. Žiadosti o grant mohli záujemcovia podávať na ružinovský miestny úrad do 30. apríla 2015. O tom, ktoré nápady Ružinovčania zrealizujú, rozhodne grantová komisia do konca júna. Minulý rok ružinovská samospráva cez svoj grantový program podporila 47 projektov sumou viac ako 146 tisíc eur. Na rok 2015 je vyčlenená suma do 160 tisíc eur.

Vydanie: