Turistické vychádzky pre seniorov

Ste v seniorskom veku, máte voľný čas a chuť ísť s niekým do prírody? Využite bezplatné víkendové turistické vychádzky, ktoré pre vás pripravuje Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Zimná 1 Bratislava 2.

11.4. 2015 JAR V KARPATOCH – PARTIZÁNSKA LÚKA, ŽELEZNÁ STUDNIČKA

Zraz o 13:00 pri Vojenskej nemocnici, konečná trolejbusu 212

23.5. 2015 KAČÍN – opekanie

Zraz o 13:00 pri Vojenskej nemocnici, konečná trolejbusu 212

20.6. 2015 KOLIBA – KAMZÍK

Zraz o 13:00 na zástavke trolejbusu 203 Šancová pri YMCA

20.9. 2015 DEVÍN HRAD – SÚTOK DUNAJA A MORAVY

Zraz o 13:00 pod mostom SNP, zástavka autobusu 29

4.10. 2015 PARTIZÁNSKA LÚKAŽELEZNÁ STUDNIČKA – JAZERÁ

Zraz o 13:00 pri Vojenskej nemocnici, konečná trolejbusu 212

UPOZORNENIE

Ak máte záujem zúčastniť sa turistiky, oznámte to 1 deň vopred na tel. č. 02/43 42 03 51 p. Černý. Na každú akciu musí byť záujem aspoň troch účastníkov. V prípade nepriaznivého počasia budú vychádzky preložené na ďalší týždeň. Čakacia doba na všetkých akciách je maximálne 15 minút. Každý musí byť primerane oblečený a obutý, mať so sebou lieky, ktoré užíva, občiansky a zdravotný preukaz, tekutiny..

Vydanie: