Úrad má novú digitálnu úradnú tabuľu

Mestská časť Bratislava-Ružinov spustila pre Ružinovčanov digitálnu dotykovú úradnú tabuľu.

Tabuľa bola osadená vľavo od vchodu do budovy miestneho úradu, aby boli pre obyvateľov Ružinova úradné informácie aj v tomto priestore prístupné 24 hodín denne. Na začiatku novembra bola digitálna úradná tabuľa zmontovaná, osadená a spustená do skúšobnej prevádzky. Menu digitálnej úradnej tabule je zostavené z najčastejšie dopytovaných oblastí, ktoré sú na úrade vybavované. Dotykovú tabuľu oživili fotografie Ružinova a Ružinovčanov z kultúrnych podujatí mestskej časti. Kompletné náklady na montáž, osadenie a spustenie digitálnej úradnej tabule (vrátane všetkých vedľajších nákladov a nákladov na servisnú podporu po dobu 24 mesiacov) sú vo výške 15 344,30 € (vrátane DPH).

(ts,sm)

 

Vydanie: