Uvažujete o domove dôchodcov?

Kto z nás by nechcel zostať večne mladý? Čas sa však zastaviť nedá, všetci starneme. Keď sa vyrovnáme s vráskami, chorobami či ťažkou životnou situáciou, záleží nám hlavne na tom, aby sme neboli nikomu na obtiaž. Nie všetci seniori majú rodiny, ktoré sa o nich dokážu postarať a práve pre nich sú určené Domov dôchodcov, Domov seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré v Ružinove máme. Vaše úvahy zvážte, ale zbytočne neodkladajte. Podaním žiadosti včas predídete mnohým vážnym problémom a stresovým situáciám. Každé zariadenie má istú, obmedzenú kapacitu a poradie žiadateľa v evidencii podľa dátumu podania žiadosti patrí k rozhodujúcim kritériám pri yaraďovaní žiadostí do evidencie žiadateľov.

Čo všetko je potrebné a koľko trvá vybavenie žiadosti?

Postup pri vybavovaní žiadosti

1.Vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (Tlačivo získate v Kancelárii 1. Kontaktu, MÚ Ružinov. Telefón:+421 2 48284451 alebo na webovej stránke http://www.ruzinov.sk/sk/tlaciva). K žiadosti treba doložiť: Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave (nie staršie ako 6 mesiacov) alebo prepúšťaciu správu/y z nemocnice, Posledné rozhodnutie o dôchodku (kópia - soc. poisťovňa)

2. Žiadosť doručiť osobne alebo poštou na ružinovský miestny úrad. Ak Vám zdravotný stav nedovoľuje podať žiadosť osobne, môže tak urobiť vo Vašom mene aj iná osoba. Pracovníci sociálnych služieb Vás budú kontaktovať vo veci vydania sociálneho posudku, navštívia Vás doma. Následne Vám miestny úrad vystaví sociálny a lekársky Posudok a vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov. Na vybavenie žiadosti je lehota do 30 dní. Vy si vyberiete zariadenie, ktorému doručíte posudok a rozhodnutie (kópie). Zariadenie Vás bude informovať o ďalšom postupe. Mestskej časti Bratislava - Ružinov patria Ružinovský domov seniorov (sídli v 2 budovách: Sklenárova 14 a Pivoňková 2) a Domov dôchodcov Pažítková 2. Na území Ružinova je aj Gerium (Smolnícka ul. č. 3), ktoré patrí Hlavnému mestu SR Bratislave.

Anna Reinerová- poslankyňa

 

Vydanie: