V Prievoze má pribudnúť kanalizácia

Na žiadosť mestskej časti Ružinov Bratislavská vodárenská spoločnosť plánuje dobudovať chýbajúcu kanalizáciu na uliciach Mierová (od Telocvičnej po polyfunkčný dom Solitaire, vrátane Nových záhrad I) a Parková v Prievoze. Navrhované úseky kanalizácie majú byť napojené na jestvujúcu sieť, ktorá odvádza odpadové vody do čističky vo Vrakuni. V rámci tejto stavby sa uvažuje aj s kanalizačnými odbočeniami vo verejnej časti (od hlavného kanalizačného potrubia po hranicu súkromných pozemkov) a s odvodnením komunikácií v správe magistrátu. Mestská časť Ružinov bude v najbližších týždňoch robiť prieskum, kto by sa chcel na kanalizáciu pripojiť. Ružinov už dlhšie obdobie žiada vybudovať kanalizáciu aj na uliciach Krajná, Stredná, Bočná, Nové záhrady III-VII a Hrachová.

(red)