V Prievoze vzniká nová mestská štvrť

Bývalý areál ČSAD medzi ulicami Hraničná a Mlynské nivy v Prievoze mení svoju tvár. Vniká tam projektu Nuppu, ktorý je náhradou za pôvodne plánovaný obytný komplex Bergamon spred pár rokov. Spoločnosť YIT Slovakia a.s. ho odkúpila, prekreslila plány a zmenila ho na novú mestskú štvrť.

Zmenou oproti bývalému projektu Bergamon je hlavne zvýšenie dôrazu na funkcie aktívneho a pasívneho oddychu, relaxu, priestorov pre deti, mládež a seniorov. Projekt prešiel celkovým redizajnom, kde bol dodržaný súlad s pôvodným územným rozhodnutím. „V rámci možností sme preriešili dispozície všetkých bytov aj nebytových, obchodných priestorov, veľký dôraz sme kládli aj na výber materiálov a pre klientov pripravili výber kompletných štandardov interiérového zariadenia jednotlivých bytov,“ povedala Silvia Ferencová z oddelenia starostlivosti o zákazníkov spoločnosti YIT Slovakia. Projekt Nuppu ráta s výstavbou jedenástich bytových domov, z čoho 10 objektov bude mať osem podlaží a jeden objekt bude maximálne vo výške dvanástich nadzemných podlaží. V každom bytovom dome bude podzemná garáž a v exteriéri parkovanie pre návštevníkov.

Vlastný park a škôlka

Spoločnosť YIT Slovakia plánuje vytvoriť v areáli obytných domov aj zeleň, ktorá chýba v Bratislave. „Vybudujeme takmer 2-hektárový park s mobiliárom ako detské ihrisko, fitness prvky, športoviská, oddychové sedenia, vrátane intenzívnej zelene, čo predstavuje zhruba 1/3 celého územia,“ spresnila Silvia Ferencová. Zeleň, ktorá bude vytvorená v komplexe bude oddeľovať jednotlivé obytné domy, aby sa tak zachovalo súkromie budúcich obyvateľov. Zároveň chce investor ponechať aj už existujúcu zeleň a v pláne má aj vybudovanie materskej školy, keďže projekt ráta najmä s mladými rodinami s deťmi. „Škôlka je určite v našom záujme. Plánujeme ju priamo v jednom z objektov, konkrétny výsledok bude ale záležať od záujmu budúcich prevádzkovateľov. Našou snahou je mať škôlku v samotnom areáli a uľahčiť tak rodinné bývanie budúcim obyvateľom,“ dodala Silvia Ferencová.

Opravená Hraničná

Dôležitým aspektom každej výstavby je doprava v okolí. So zväčšujúcim sa pohybom obyvateľov sa v okolí nových komplexov zvyšuje aj pohyb áut. Spoločnosť plánuje rekonštrukciu križovatky Mierová – Hraničná. „Takisto plánujeme úpravu povrchu Hraničnej ulice v dohodnutom rozsahu a súčasne aj úpravu časti ulice Mlynské Nivy a križovatky Mlynské Nivy – Hraničná,“ dodala Ferencová. Spoločnosť by chcela priniesť zástavky MHD až k areálu samotného projektu. YIT o tejto možnosti komunikuje s dopravným podnikom. Vjazd do areálu je plánovaný aj z Mlynských Nív ako aj Hraničnej ulice, aby sa každý obyvateľ dostal bezproblémovo až ku svojmu domu. V septembri 2016 začala výstavba prvej etapy. Záujem o tieto byty je pomerne veľký a spoločnosť plánuje čoskoro spustiť výstavbu a predaj druhého bytového domu. Už na jar 2018 by mali byť prvé byty aj s časťou parku a detským ihriskom odovzdané budúcim majiteľov.

Autor: Marianna Podlucká

Vizualizácie: YIT Slovakia, a.s.

Vydanie: