Verejná prezentácia zámeru spoločnosti TT REAL s.r.o.

Kultúrno-spoločensko-vzdelávacie centrum

na mieste bývalej materskej školy na Pavlovičovej ulici na Trnávke

14.12. 2015 o 17:00 h

v sále pod kostolom Trnávka na Okružnej 13

Vydanie: