VIANOČNÝ PRÍSPEVOK PRE RODINY V NÚDZI

Až do 15. novembra môžu ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi požiadať o finančný príspevok.

Rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny v náhlej núdzi, ktorým v roku 2019 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok na vianočný finančný príspevok vo výške 80 eur. Spolu so žiadosťou, ktorá je dostupná na www.ruzinov.sk alebo osobne v kancelárii prvého kontaktu, o priznanie vianočného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia vianočného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi.

V prípade otázok kontaktuje 02/48 28 44 04 alebo 02/48 28 44 51, alebo osobne na oddelení sociálnych služieb, v kancelárii č. 4.

 

Vydanie: