Výbor ZO JDS Štrkovec pozýva

svojich členov na výlet vlakom v utorok 29.5.2018 do Ledníc. Odchod 6.16 hod, a príchod o 19.43 hod. Každý účastník potrebuje 90 Kč na autobus. Zraz pri stánku so sušeným ovocím o 5.50 hod. Inf. 0905 870 250. Zároveň upozorňujeme našich členov, ktorí ešte nemajú uhradené členské na rok 2018, že tak môžu urobiť každú prvú stredu v mesiaci v Informačnom centre na Zimnej ulici.

Vydanie: