Výlety pre seniorov: Čo chystáme pre rok 2019

Aj tento rok pripravila mestská časť pre našich seniorov viacero zaujímavých výletov. Ak ste nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove, táto ponuka je aj pre vás. Najbližšie sa chystáme už teraz v marci do Židovského múzea.

 

26. marec          Židovské múzeum

29. apríl            Banská Štiavnica

27. máj              Červený kameň a Smolenice

24. jún               Kroměříč

20. september   Carnutum

28. október        Buchlovice a Milotice

4. december       vianočná Viedeň

 

Výška účastníckeho poplatku:
príjem do 321,60 eur – 1 eur

príjem od 321,61 do 543,70 eur – 5 eur

príjem od 543,71 – 10 eur

 

Podmienky účasti
trvalý pobyt v Ružinove

potvrdenie o výške dôchodku nepracujúceho seniora

platný občiansky preukaz

preukaz zdravotného poistenia

 

V prípade otázok kontaktujte, prosím, referát sociálnych služieb na tel. č.: 02/ 48 28 42 85 alebo 02/ 48 28 44 52.

 

Vydanie: